Kéretlen reklám, spam

A levelező rendszer nagy problémája a rengeteg kéretlen reklámlevél, közismert nevén spam. A neve magyarázza is a fogalmat: olyan levél, melynek küldését nem kértük, de mégis megkaptuk. Az ilyen levelek valamilyen terméket reklámoznak vagy kereskedelmi együttműködést kínálnak fel.

A Netalfa Kft. levelező kiszolgálója minden postafiókba kézbesített levelet ellenőriz, hogy kéretlen levélnek tekinthető-e. Sajnos nem garantálható 100%-os hatékonyság, azonban a tapasztalat szerint a külföldi kéretlen levelek 99%-a fennakad a szűrőn.

Problémák, károk

A kéretlenek reklámok azért kapnak nagy figyelmet, mert hatalmas károkat, többlet kiadásokat okoznak úgy, hogy ezek a kiadások nem a küldő, reklámozót terhelik elsősorban a postai szórólapokhoz hasonlóan, hanem kvázi minden esetben a címzetteket.

Alapvetően a következő károk, többlet kiadások keletkeznek a kéretlen reklámok miatt:

 • levél kézbesítési költsége (sávszélesség foglalása, adatforgalom)
 • személyi feldolgozásuk (felismerés, törlés) sok időt igényel
 • automatizált szűrésük kétféle kiadást jelent:
  • szoftver beszerzés és üzemeltetés
  • számítási kapacitás (számítógép) beszerzés és üzemeltetés
 • tévedésből, hibaszázalékba eső fontos levelek törléséből keletkező kár (például értékesítés)
A fenti pontokat annak fényében kell elképzelni, hogy nem ritkák az olyan postafiókok, ahova napi 150-200 (!) kéretlen reklám is érkezik. Ha ugyanabba a fiókba mindössze 50 legitim levél érkezik, a levelek 2/3-a, 3/4 akkor is szemét - ami meglehetősen magas arány.

Törvényi szabályozás

Mivel a helyzetet technikailag gyakorlatilag lehetetlen megoldani (csak további költségeket keletkeznek) törvényi szabályozás is született a probléma megfékezésére:

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről:

14.§ (1) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával küldött reklámnak világosan és egyértelműen azonosíthatónak kell lennie, amint az hozzáférhetővé válik az igénybevevő számára. Kizárólag az igénybevevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus úton, levelezés során reklám.

Hasonló törvények születtek és születnek számos más országban is, de sajnos a törvény önmagában keveset javít a helyzeten megfelelő végrehajtás nélkül. Egy-egy kéretlen levél önmagában nem okoz nagy kárt, de összességében világszerte rengeteg pénzt kell a szűrésre és a nagy levélforgalomból adódó terhelésnövekedés fedezésére fordítani (a sok munkaóra többletet, amit a kéretlen levelek feldolgozása/törlése okoz szinte képtelenség összegezni).

Szűrés

A Netalfa Kft. kiszolgálójára érkező levelek kézbesítés előtt átmennek egy szűrőn. Rendszerünk a következő két lehetőséget biztosítja a levelek kezelésére:

 • jelölés a fejlécben: a levelező programjával személyre szabott tudja kiválogatni a leveleket
 • automatikus áthelyezés a "Spam" mappába

Az első lehetőséget a haladó felhasználóknak javasoljuk elsősorban, de számukra is kellő megoldást nyújt a második, egyszerűbb lehetőség.

Rendszerünk ún. tanuló rendszer: folyamatosan fejlesztés alatt van az adatbázisa, hogy a lehető legtöbb kéretlen reklámot felismerje, illetve a lehető legkevesebb "legitim" levelet vélje annak.

Áthelyezés a "Spam" mappába

Amennyiben egy levelet kéretlen reklámnak minősít a rendszer, átkerül a "Spam" mappába. Azáltal, hogy a levél nem kerül törlése, a mappa rendszeresen átvizsgálható, hogy nem került-e bele legitim levél.

Amennyiben Ön IMAP (részletek) protokollal éri el a postafiókját, a levelezőjében megtalálja a Spam mappát és ott helyben át is tudja nézni. Amennyiben Ön POP3 (részletek) protokollal éri el a postafiókját, be kell lépnie a webmail rendszerbe, ahol megtalálja a Spam mappát. Amennyiben egy levélről úgy gondolja, hogy nem kéretlen reklám, helyezze át a bejövő levelek mappájába, a levelek következő letöltésekor a levelező programja az áthelyezett levelet is letölteni a számítógépére.

A Spam mappából a 14 napnál régebbi leveleket automatikusan töröljük!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja a kéretlen reklámok kezelésére, jelezze felénk a support@netalfa.net címen.

Jelölés a fejlécben

A levelek kapnak "X-Netalfa-Spam" előtagú fejléc mezőket, melyek a szűrés eredményét jellemzik. A rendszer pontozással dolgozik, azaz minél nagyobb pontszámot kap a levél, annál nagyobb valószínűséggel kéretlen reklám. A fejléc mezők jelentése a következő:

 • X-Netalfa-Spam: "YES" érték esetén kéretlen reklámnak minősített a levél
 • X-Netalfa-Spam-Tests: Milyen jellemzők alapján lett kiszámítva a Spam mérték
 • X-Netalfa-Spam-Scores: A kapott pontszám

Rendszerünk 5.0 pontszámtól kezdődően minősíti a leveleket kéretlen reklámnak, ez esetben szerepel az "X-Spam: YES" fejléc. Negatív mérés esetén az X-Spam nem kerül bele a levélbe. Az 5.0-ás érték illetve az egyes tényezők súlyozása hosszas tesztelés eredményeként létre.

Egy kéretlen reklámnak minősített levél fejléce:

X-Netalfa-Spam-Flag: YES
X-Netalfa-Spam-Tests: ALL_TRUSTED,BAYES_99,HTML_IMAGE_ONLY_08,[...]
X-Netalfa-Spam-Scores: 17.564 (5 required), autolearn=no

Két legitim levél fejléce:

X-Netalfa-Spam-Tests: AWL,BAYES_50,HTML_50_60,HTML_FONT_BIG,[...]
X-Netalfa-Spam-Scores: 2.88 (5 required), autolearn=no
X-Netalfa-Spam-Tests: ALL_TRUSTED,BAYES_00
X-Netalfa-Spam-Scores: -3.099 (5 required), autolearn=ham
Nyomtatás